Technische school in Jessore

Bangla Desh Kerk in actie

Technisch onderwijs is belangrijk voor het grote aantal kansarme kinderen van onder andere landloze boeren en arbeiders. De Kerk van Bangladesh heeft daarom een technische school opgericht. De school biedt jongeren de mogelijkheid een vak te leren en een betere toekomst te verwerven. Naast het vakonderwijs is er ook aandacht voor vorming van de kinderen […]

Vakopleiding bouwer muziekinstrumenten

CCHO fonds voor opleiding en ondernemerschap

Het noorden en noordoosten van Brazilië blijft achter in ontwikkeling. Jongeren lopen het risico terecht te komen aan de zelfkant van de samenleving. Een beroepsopleiding met perspectief om in hun eigen onderhoud te voorzien is een uitstekende optie. Een veelbelovende mogelijkheid is de vervaardiging van houten muziekinstrumenten op een moderne en innovatieve wijze. In het Amazonegebied […]