Leren van de Besten

Waar:

Peru

Initiatief:

Hoog in de Peruaanse Andes leven honderdduizenden boerenfamilies onder miserabele omstandigheden.

Door de projecten ‘Leren van de Besten’ worden boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier gemotiveerd om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren, namelijk door hen te stimuleren om deel te nemen aan wedstrijden. Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd.

Na terugkeer in hun eigen dorp, passen deze boeren en boerinnen de ‘best practices’ toe in hun eigen situatie. Volgens het principe ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ worden deze best practices overgenomen door families die niet hebben deelgenomen aan het studiebezoek. Boeren-experts, die door de projectorganisatie worden ingehuurd, begeleiden de families in dit proces.

Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt, beloond met aantrekkelijke prijzen. Overigens is het zo dat iedere deelnemer wint, omdat alle deelnemers duurzame veranderingen doorvoeren, waardoor hun kwaliteit van leven verbetert. Elk van de wedstrijden neemt ongeveer 6 maanden in beslag.

Wilt u meer weten over deze aanpak?
Surf dan naar http://stichtinglerenvanelkaar.nl/documents/eindrapportage-2e-project-leren-van-de-besten-feb-2016-.pdf