Groeiprogramma Enactus Netherlands

Waar:

Nederland

Initiatief:

‘Gras groeit niet door aan sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.’ (Afrikaans gezegde) Het groeiprogramma van Enactus en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) biedt teams van kansrijke sociale studentenprojecten een opleidings- en coachingprogramma op maat, om te komen tot het oprichten van een bedrijf. Het doel van het Groeiprogramma is dan ook: van project naar sociale onderneming. Deze ondernemingen zijn dan ‘powered by Enactus’.

In januari 2015 is er een start gemaakt met een pilot van drie teams. Zij volgden een bootcamp van drie dagen waarin alles aan bod kwam: teamvorming, samenwerken, de business case, financiering, netwerken en pitchen. Tot juni 2015 komen de teams zes keer terug in de accelerate fase waarbij ze intervisie, advies en inspiratie krijgen. Ook wordt besproken hoe de acties zijn verlopen en waar (nieuwe) mogelijkheden liggen. Voor meer informatie: www.enactus.nl/groeiprogramma