Goede scholing is voor hen niet vanzelfsprekend

CCHO toekomstperspectief India

In India leven vele families behorende tot de laagste sociale klasse, Dalits (kastelozen), in grote armoede. Het ontbreekt hen aan financiële middelen om hun kinderen naar hoger onderwijs te laten gaan.  Goede scholing is voor hen niet vanzelfsprekend. Bovendien is de impact van de pandemie voor hen enorm. Ouders en alleenstaande jonge moeders verloren van […]