Onderwijs aan ontheemde kinderen

Wie steunen wij Colombia

Rondom Bogota zijn veel kinderen ontheemd door het drugsgeweld. Zij moeten hun kost verdienen met kinderarbeid. Kinderen uit deze groep vanaf 6 jaar krijgen basisonderwijs en leren door basale vaktrainingen artikelen te maken om deze te verkopen. De leerkrachten leren de kinderen wat hun rechten zijn en geven hen vertrouwen in zichzelf. Werk is hun […]

Onderhoudsmonteurs Zonnepanelen

YOP Indonesië

Op Papua hebben de meeste mensen weinig kans op een baan. Het gebied waar Yayasan Oikonomos Papua als christelijke organisatie praktische vakopleidingen aanbiedt is afgelegen en arm. Het gebied is niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Het opwekken van zonne-energie is daarom een goede mogelijkheid. Er is behoefte aan mensen die deze zonnepanelen kunnen installeren en […]

Beroepsopleiding straatjongeren

CAFRAD Kameroen

In een land met veel jeugdwerkloosheid verzorgt de organisatie Cafrad allerlei praktische beroepsopleidingen gecombineerd met stages. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt.